Artikelen

Bijbelstudie

Wie is de belangrijkste in Gods Koninkrijk?

Carrière maken, een hoge positie vervullen … wie wil dat nou juist niet? Wat zou het mooi zijn al...

Wie is Jezus voor jou?

In de tijd dat Jezus op aarde was, hadden allerlei mensen een mening over Hem. Op een dag vraagt Jez...

Groot vertrouwen in Jezus beloond

Aanhoudend roepen tot Jezus wordt beloond, zelfs als het lijkt alsof Jezus je niet hoort. Een voorbe...

Een nieuw hart is nodig

Toen de farizeeërs zagen dat Jezus’ leerlingen met ongewassen handen brood aten en dus niet de we...

Geloof in Jezus is genoeg

Als Jezus overgevaren is naar de overkant, komt Jaïrus naar Hem toe. Hij smeekt Jezus dringend of H...

Het beeld van de zaaier

Opnieuw dringt een grote menigte mensen om Jezus heen. Ze zijn nieuwsgierig naar Hem, maar willen ze...

Wie Jezus' familie is

In het huis waar Jezus zich bevindt, is het ontzettend druk. Heel veel mensen hebben Hem opgezocht. ...

De verblindheid van de Joden maakt Jezus verdrietig

Op de sabbat (de zaterdag) mochten de Joden volgens de wet, die door God zelf was ingesteld, geen we...

Jezus is gekomen voor slechte mensen

Jezus komt langs een tolhuis, ziet daar Levi zitten en roept hem als Zijn volgeling. Hij is een toll...

Jezus geneest een melaatse

Een melaatse leidde in het oude Israel geen gemakkelijk leven. De wet schreef voor: ‘Wanneer ieman...

Het rijk van God is gekomen

Johannes riep de mensen op tot boetedoening omdat Jezus zou komen. Nu Jezus Zelf gaat prediken, bren...

Jezus door Johannes gedoopt

Veel mensen gingen naar Johannes toe om gedoopt te worden. Ze lieten daarmee zien dat ze zondig ware...

Voorbereidingen voor de komst van Koning Jezus

Als koning Willem-Alexander aankomende maand Lelystad bezoekt, moet hij vrij de toegang krijgen tot ...

Artikelen

Catechismus

Zondag 3

Vr.6. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen? Antw. Neen Hij; maar God heeft den men...

Zondag 2

Vr.3. Waaruit kent gij uw ellende? Antw. Uit de wet Gods a. a Ro 3:20 Vr.4. Wat eist de wet Gods van...

Zondag 1

Vraag 1 Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antw. Dat ik met lichaam en ziel, be...