“Wie een van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt mij”,

zegt Jezus in Marcus 9:37

BIJBELSTUDIE

Volg de bijbelstudies over Marcus

Wie is de belangrijkste in Gods Koninkrijk?

Carrière maken, een hoge positie vervullen … wie wil dat nou juist niet? Wat zou het mooi zijn als je vooraanstaande zakenmensen of politici in jouw kantoor of huis kunt ontvangen. Dan ben je pas echt ...

GETUIGENISSEN

Lees hoe mensen God leerden kennen

Getuigenis Ilona Da Costa Gomez

Drie jaar geleden las de voormalige rooms-katholieke Ilona Da Costa Gomez voor het eerst in haar leven de Bijbel. Ze kwam tot bekering. "Tante An leerde mij dat je aandachtig de Bijbel moet lezen. En ze zei ...

MEER KENNIS OPDOEN

Lees meer over het geloof...

Lectuur

GELOOFSVRAGEN

Vind hier alle antwoorden...

Is er een plaats waar ik met mijn zorgen terecht kan?

Je mag alles wat ons zorgen baart bij God brengen. Hij hoort je gebeden en doet hier ook echt iets mee. In 1 Petrus 5:7 staat: “Schuift al uw zorgen op Hem af, want Hij heeft zorg voor u.” Ook als je ...